Регистратура: +7 (727) 3992200 | Алдын-ала жазылу: +7 (727) 3992338 | Email: almaty_gp2@mail.ru

 

ШЖҚ –дағы «№2 қалалық емханасының» МКК миссиясы

Тіркелген тұрғындардың денсаулығын сақтап қалу және нығайту, олардың амбулаторлық-емханалық көмек көрсету қажеттілігін қанағаттандыру.

ШЖҚ –дағы «№2 қалалық емханасының» МКК құндылықтары

1. Ізгілік – пациенттің қадір-қасиеттері мен өмірге деген көзқарасын құрметтеу.
2. Кәсіби шеберлігі – паципенттерге көмек көрсетуде жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін өз білімі мен тәжірибесін үнемі жақсартып тұруға бағыттау.
3. Жетекшілік – әр қызметкермен көрсететін медициналық көмектің сапасын өсіруге, өз жұмысының көрсеткіштерін жоғарылауына талпыну. 
4. Алқалық - - корпоративтік мәдениет пен этиканың негізінде ұжымдағы қолайлы әлеуметтік-психологиялық ортаны қалыптастыру, жеке және ұжымдық іс-әрекеттеріндегі тұлға ретінде адалдық пен парасаттылықтың принциптерін сақтау.
5. Серіктестік – тұрғындарға амбулаторлық-емханалық көмек көрсету мәселелері бойынша серіктестерімен (әріптестерімен) бір-біріне сенімділік пен сыпайылықпен ынтымақтастықта еңбек ету.